Kytäjärvi kuntoon golfkentän avulla

Kytäjärvi kuntoon -hanke on kesällä 2023 edennyt toteutusvaiheeseeni ja järveä aletaan puhdistaa käytännön toimenpiteillä. Tutkimusten pohjalta on selvinnyt, että Kytäjärvi on Hyvinkään järvistä huonoimmassa kunnossa sekä veden laadun että ekologisen tilansa osalta.


Kytäjärvi kuntoon -hanke on kesällä 2023 edennyt toteutusvaiheeseeni ja järveä aletaan puhdistaa käytännön toimenpiteillä. Tutkimusten pohjalta on selvinnyt, että Kytäjärvi on Hyvinkään järvistä huonoimmassa kunnossa sekä veden laadun että ekologisen tilansa osalta. Yhtenä keskeisenä osana rehevöityneen järven puhdistuksessa on ainutlaatuinen yhteistyö golfkentän kanssa.

Kytäjärven tila halutaan saada selvästi parempaan kuntoon jo seuraavien vuosien aikana ulkoisen ja sisäisen kuormituksen osalta. Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja rahoitusta on haettu Emo ry:n kautta. Kyläläiset ovat olleet hankkeessa aktiivisesti mukana ja sen omarahoitusosuuden kattaa Maatalousyhtymä Laakkonen, Kytäjän asutusyhteisalueet ja Kytäjärven osakaskunta.

​​​​​​​


"Kenttämestari Antti Koskela ja hankevastaava Niko Hytönen
​​​​​​​tekevät tiivistä yhteistyötä Kytäjärven kunnon parantamiseksi."


“Suunnitelmassa tärkeänä osana on yhteistyö golfkentän kanssa ja suunnitellut toimenpiteet rehevöityneen järven puhdistuksessa ovat ainutlaatuista”, toteaa Kytäjärvi kuntoon -hankevastaava Niko Hytönen, joka on tutkinut yhdessä kenttämestari Antti Koskelan kanssa mahdollisuuksia hyödyntää golfkenttää luonnollisena tapana puhdistaa ravinnerikasta alusvettä.

Golfkentillä käytetään ravinteita ja kasvinsuojeluaineita koko ajan vähemmän eikä golfkenttä ole Kytäjärven heikon kunnon takana. Koska Kytäjärvi on oleellinen osa Vantaanjoen vesistöä, koskevat hankkeen vaikutukset suurta joukkoa ihmisiä sekä paikallisesti että laajemmalla alueella Uuttamaata.

Kytäjärven keskeinen ongelma on se, että järvi on sisäkuormitteinen eli pohjasedimenttiin sitoutunut fosfori liukenee takaisin veteen pohjan tuntumassa olevassa hapettomassa vedessä. Myös järven särkipitoinen kalakanta kertoo rehevöittymisestä.

“Tutkimuksissa on selvinnyt, että kuormitus tulee tasaisesti koko alueelta. Kuormittajia ovat niin maa- ja metsätalous kuin haja-asutus”, Hytönen kertoo. Hytösen mukaan järveen laskevien jokien uoma- ja valuma-alueille on sovittu useita kunnostus- ja parantamiskohteita kesän 2023 aikana.

Kytäjällä golfkentällä on keskeinen osa, kun sisäisen kuormituksen purkamiseksi järveä puhdistetaan poistamalla hapetonta ja sedimentistä liuenneiden ravinteiden kyllästämää alusvettä.

“Käytännössä tämä tehdään pumppaamalla järven syvimmästä kohdasta vettä kahteen eri kohteeseen. Ensimmäinen kohde on golfkeskuksen kasteluvesivarasto eli North Westin avausväylän lampi.”

Lammessa pumpattu alusvesi hapettuu ja liuennut fosfori sitoutuu takaisin rautaan, jota alusvesi myös sisältää. Rautaan sitoutunut fosfori laskeutuu lammen pohjaan. Kun vettä käytetään kentän kastelussa, palautuu se puhdistettuna takaisin järveen.


Kytäjärvi kuntoon -hankkeen tavoitteena on myös luoda jo lähivuosina järveen terve kalakanta, joka hoitaa itse itseään ravintoketjun kautta. Näin Kytäjärven ekosysteemi korjaantuu entisestään.

“Yhteistyö Kytäjä Golfin kanssa on ollut sujuvaa ja on ollut hienoa nähdä, miten sitoutunut kenttäyhtiö on järven puhdistushankkeessa. Tavoitteena on saada hyviä tuloksia jo lähivuosien aikana, jolloin pääsemme nauttimaan entistä puhtaammasta Kytäjärvestä”


Helsingin yliopisto on mukana Kytäjärvi kuntoon -hankkeessa.Lue lisää Kytäjä Magazines 2023 -lehdestä Kytäjärvi kuntoon -hankkeesta.