KUTSU: Kytäjä Golf Oy:n yhtiökokous

Kutsu Kytäjä Golf Oy:n yhtiökokoukseen

Kytäjä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 17:00 Kytäjä Golfin klubitalolla, Kytäjäntie 1265, 05720 HYVINKÄÄ

Tämän hetkisten kokoontumisrajoitusten myötä järjestetään mahdollisuus osallistumiseen yhtiökokoukseen etänä, Teams-kokouksella. Teams-kokouksen linkki jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa käsitellään §14 mukaiset asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  • Hallitus esittää, että tilikauden tappio, -214 068,37€, kirjataan edellisten kausien voitto/tappio tilille.
 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 9. Päätetään kauden 2020 vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista.
  • Hallitus esittää hoitovastikkeen hinnaksi 890€ (sis.alv10%) per osake, ei muita vastikkeita.
 10. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta.
 11. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten periaatteista
  • Hallitus esittää, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskujen mukaan
 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä
  • Hallitus esittää hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) ja tilintarkastajien määräksi yksi (1).
 13. Valitaan hallituksen jäsenet.
  • Hallitus esittää, että kauden 2020 hallituksen jäsenet: Merja Laakkonen, Matias Laine, Mika Aho, Jari Pitkälä ja Jouni Manelius jatkavat kaudella 2021.
 14. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
 15. Muut asiat.
 16. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumiset kokoukseen 17.2.2021 klo 10:00 mennessä:
email: erkka.ravi@kytajagolf.fi (myös mahdolliset valtakirjat toimitettava sähköisesti etukäteen)

Osakkaille ja pelaajille järjestetään huhtikuussa pelaajainfo, kokoontumisrajoitusten sallimalla tavalla, toivottavasti kuitenkin jo klubitalolla paikan päällä.

Tervetuloa!
Jukka Koivu
Toimitusjohtaja
Kytäjä Golf Oy