Kentän terveiset – Viheriöiden syystyöt käynnissä

Ilmastus on yksi kentänhoidon tärkeimmistä toimenpiteistä. Mekaaninen kulutus, kuten kentänhoidon koneet ja viheriöillä kulkevat pelaajat, rasittavat nurmea.

Ilmastus on yksi kentänhoidon tärkeimmistä toimenpiteistä. Mekaaninen kulutus, kuten kentänhoidon koneet ja viheriöillä kulkevat pelaajat, rasittavat nurmea. Sään kylmetessä heinän kasvu lakkaa, mutta juuret jatkavat kasvuaan. Viheriöiden syystöiden tavoitteena on auttaa nurmea talvehtimaan mahdollisimman hyvin, jotta viheriöiden erinomainen kunto ja pelattavuus säilyisivät myös seuraavalla kaudella.
​​​​​​​

Syystöiden vaiheet viheriöillä:

  1. Ensin viheriöt hiekoitetaan tarkasti lasketulla määrällä hiekkaa. Hiekoitus tehdään ensin, sillä kone painaa niin paljon etteivät pehmenneet viheriöpinnat kestäisi sitä myöhemmässä vaiheessa.
  2. Hiekoitusta seuraa syväilmastus. Syväilmastuksella poistetaan tiivistymistä koko kasvualustan syvyydeltä, mikä parantaa juuriston kasvuolosuhteita.
  3. Tämän jälkeen viheriöt holkki-ilmastetaan kauden aikana kertyneen orgaanisen aineksen, eli kuidun, poistamiseksi. Kuitukerros muodostuu kuolleista kasvin osista, ja sen poisto on tärkeää nurmen kasvuolosuhteiden turvaamiseksi.
  4. Bunkkereiden reunojen leikkuuseen tarkoitettu Flymo toimii oivallisena apuvälineenä täytettäessä syntyneitä reikiä hiekalla. Hiekan tehtävä on parantaa kasvualustan rakennetta sekä vähentää viheriön pinnan epätasaisuuksia.
  5. Ilmastus ja holkitus pehmentävät viheriön pinnan hetkellisesti, joten lopuksi viheriöiden pinta jyrätään mahdollisimman tasaiseksi.


Syksyn viheriötyöt ovat erittäin tärkeitä ja välttämättömiä toimenpiteitä viheriöiden erinomaisen pelattavuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa!