Tarkastettu pöytäkirja! PÖYTÄKIRJA Asia: Kytäjä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous, syyskokous Paikka: Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää Aika: 11. joulukuuta 2003 klo 18.00 Läsnä: Liitteenä olevan omistajaluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 1309 osaketta 1600 osakkeesta. 1 Kokouksen avaus. Kytäjä Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Kuorikoski ja sihteeriksi Jari Hakkarainen. 3 Valitaan kokouspöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Raunemo ja Rauno Pulkkinen. 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 Päätettävä seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista. Vastikkeeksi päätettiin 700 €/osake (sisältää arvonlisäveroa 8 %). 6 Päätettävä hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta. Päätettiin vahvistaa hallituksen esittämä talousarvio. Liite 1 7 Päätettävä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakustannukset laskun mukaan. 8 Päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä ja yksi varsinainen tilintarkastaja. 9 Hallituksen jäsenten valinta. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Yrjö Laakkonen, Reetta Laakkonen-Laine, Jyrki Laakkonen ja Eila Yrjölä. 10 Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta. Tilintarkastajaksi valittiin Eero Huusko, Tilintarkastajat Ernst & Young Oy. 11 Päätettävä sanomalehdestä, jossa yhtiökokouskutsu voidaan julkaista. Yhtiökokouskutsu päätettiin julkaista Helsingin Sanomissa urheilusivuilla. 12 Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.