Tiistaina 14.12.2004 pidetyn varsinaisen syysyhtiökokouksen tarkistamaton pöytäkirja seuraavasti: PÖYTÄKIRJA ASIA Kytäjä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous, syyskokous PAIKKA Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää AIKA 14. joulukuuta 2004 klo 18.00 LÄSNÄ Liitteenä olevan omistajaluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 1239 osaketta 1600 osakkeesta. 1 KOKOUKSEN AVAUS. Kytäjä Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouni Manelius ja sihteeriksi Jari Hakkarainen. 3 VALITAAN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Kuorikoski ja Timo Marjamäki. 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 PÄÄTETTÄVÄ SEURAAVAN PELIKAUDEN VASTIKKEISTA JA MUISTA YHTIÖLLE PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Vastikkeeksi päätettiin 600 €/osake sisältää arvonlisäveroa 8 %. 6 PÄÄTETTÄVÄ HALLITUKSEN ESITTÄMÄN TALOUSARVION VAHVISTAMISESTA. Päätettiin vahvistaa hallituksen esittämä talousarvio. 7 PÄÄTETTÄVÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakustannukset laskun mukaan. 8 PÄÄTETTÄVÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄ Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä ja yksi varsinainen tilintarkastaja. 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Yrjö Laakkonen, Reetta Laakkonen-Laine, Jyrki Laakkonen ja Eila Yrjölä. 10 TILINTARKASTAJAN JA TARVITTAESSA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA. Tilintarkastajaksi valittiin Eero Huusko, Tilintarkastajat Ernst & Young Oy. 11 PÄÄTETTÄVÄ SANOMALEHDESTÄ, JOSSA YHTIÖKOKOUSKUTSU VOIDAAN JULKAISTA. Yhtiökokouskutsu päätettiin julkaista Helsingin Sanomissa urheilusivuilla. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.