Tämän vertailun tarkoituksena on antaa tietoa siitä, mitä Kytäjä Golfiin on tulossa. Golfkentän luvut ovat arvioituja keskiarvoja.

Lisäselvitystä vertailuun: – semiraffia (esikarheikko) hoidetaan ja leikataan kuten väyliä, mutta leikkuukorkeus on korkeampi – vesiesteiden syvyys täytyy olla vähintään 2 metriä, jotta ne pysyvät puhtaina ja pysyvät vapaana kasveista – sadetettava alue on käytännössä varsinainen pelialue (väylät ja semiraffit) – kuivatusjärjestelmä kattaa koko alueen ja ns. pintakuivatusjärjestelmällä ohjataan vedet pintoja pitkin kaivoihin; normaalisti on käytetty ruohopinnan alla olevaa salaojajärjestelmää – massansiirto on suoraan verrannollinen kentälle tehtäviin muotoilutöihin – kasvualustamateriaalia käytetään väyliin, semiraffeihin ja niittyihin eri kerrospaksuuksilla – shaperit ovat huippuammattilaisia, jotka käytännössä toteuttavat arkkitehdin suunnitelman; he käyvät läpi jokaisen neliömetrin 150 ha:n alueesta puskukoneillaan; tätä ammattitaitoa ei löydy Suomesta tai Pohjoismaista – painumien muodostuminen on vähäistä, koska pohjatyöt on tehty puskukoneilla ja jokaisen neliön yli on ajettu vähintään 5-6 kertaa yli 20 tn painavalla puskukoneella – viheriöt ja teet on perustettu kiviaineksella eli soratäytöllä, minkä vuoksi painumia ei ilmene ja alueet kuivuvat sekä sulavat hyvin keväällä

Golfkenttä Kytäjä Golf Kokonaispinta-ala 20-200 ha 200 ha Rakennettu pinta-ala 20-80 ha 150 ha Reikien lukumäärä 9-36 36 Harjoitusalueet 3-5 ha 12 ha Väyläpinta-ala 7,5-30 ha 28 ha Semiraffi (leikkuu 25 mm) 1-5 ha 64 ha Niitty 1-50 ha 60 ha Asfaltoitu golfautotie 0 km 20 km Vesiesteen syvyys 0,5-2 m 3-4 m Sadetettava pelialue 10-30 ha 90 ha Sadettimet 100-400 kpl 2000 kpl Kuivatusjärjestelmän kaivot 0-50 kpl 700 kpl Massansiirto 50.000-200.000 m3 1.000.000 m3 Kasvualusta 0-30.000 m3 180.000 m3 Shaperit/muotoilijat 0 hlöä 3 hlöä Klubirakennus 100-800 m2 1.500 m2 Huoltorakennus 100-800 m2 800 m2