NORTH WEST COURSE Kentän rakennustyöt saatiin pääosin päätökseen syksyllä 2003. Viimeinen väyläkylvö tehtiin lokakuussa väylällä 16. Kylvämättä jäivät niityt väylien 3 ja 5, 5 ja 6, 17 ja 12 välisiltä alueilta. Nämä alueet kylvettiin keväällä 2004 ja nyt ne ovat pääosin ruohottuneet. Syksyllä 2003 kentän avaamisen arvioitiin tapahtuvan elokuun 2004 aikana. Arviot tehtiin sen mukaan, että on normaalit olosuhteet eli ruoholla on aikaa kasvaa noin 3 kuukautta, mikä on ehdoton minimi sille, että kenttä voidaan ottaa käyttöön ja taata hyvät peliolosuhteet osakkaille. Talvella joulun ja uudenvuoden välisenä aikana runsaat vesisateet ja lumien sulaminen aiheuttivat pahoja valumia kentällä. Hyvin kylmä kevät ja alkukesä eivät valitettavasti edesauttaneet ruohon juurtumista ja kasvua. Juhannuksen jälkeen alkanut hieman lämpimämpi, mutta hyvin sateinen kausi on vaikeuttanut merkittävästi kentän viimeistelytöitä; valumia on korjattu jatkuvasti, märkyys on vaikeuttanut leikkuita ja bunkkereiden viimeistelytöitä ei ole voitu tehdä. Vaikeiden olosuhteiden vuoksi on esim. asennettu ylimääräiset 5.000 m2 siirtonurmea hankalimpiin paikkoihin ja palkattu 8 ylimääräistä miestä viimeistelytöihin. Nyt miehet ovat työskennelleet jo 6 viikkoa kentällä, jotta kenttä voitaisiin avata vielä tämän kauden aikana. Tämän hetkisen arvion mukaan työt ja ruohopintojen vahvistuminen ovat olosuhteiden vuoksi myöhässä noin 3-4 viikkoa. Myös valumaurien korjaantumista täytyy odottaa. Jäljellä on myös bunkkereiden pohjien viimeistely ja hiekan ajo bunkkereihin (hiekan kuljettamista varten jouduttiin tilaamaan USA:sta erikoiskone pikatoimituksena!). Pohjia ei voida viimeistellä ennen kuin pinta on kuivunut. Jos märkää bunkkerin pohjaa lähdetään työstämään, niin silloin tuhotaan pohjan muoto ja rakenne sekä vaurioitetaan salaojitusta. Jotta voisimme pitää laatutasomme kentän rakentamisessa bunkkereita ei viimeistellä ennen kuin olosuhteet sen sallivat. Edellä mainituista syistä ja toimenpiteistä johtuen North West Coursen avaamisajankohtaa arvioidaan seuraavan kerran elokuun alussa. SOUTH EAST COURSE Kenttä avattiin 13. toukokuuta osakkeenomistajille ja heidän vierailleen sekä yhteistyökumppaneille. Kahden kuukauden aikana rekisteröityjä lähtöjä on kertynyt 5847. Osakkaiden vieraita ja green fee pelaajia on ollut lähes tuhat. Juhannuksen jälkeen arkiaamut ovat olleet vilkkaita ja viikonloput melko rauhallisia. Sateet ovat häirinneet pelaamista todella paljon. Viimeisen kolmen viikon aikana sademäärä on ollut melkoinen, lähes 200 mm! Kentän viheriöt ja teet ovat kestäneet sateita erittäin hyvin ja ovat loistavassa kunnossa. Väylillä vaurioita tuli joulun ja uudenvuoden välisistä olosuhteista johtuen jonkin verran, mutta kattava kuivatusjärjestelmä pelasti kentän pahemmalta katastrofilta. Talvivauriot ovat korjaantuneet pääosin hyvin, mutta sateiden vuoksi muutamalla väylällä on vielä ongelmia märkyyden vuoksi. Kentänhoitoa ei ole voitu suorittaa normaalien rutiinien mukaan, vaan leikkuita ja muita hoitotoimenpiteitä on tehty sääolosuhteet huomioiden. Voidaan todeta, että kenttämestarit ja kentänhoitajat ovat onnistuneet työssään hyvin, kun arvioidaan olosuhteita ja lopputulosta. Golfliiton edustajat ovat käyneet arvioimassa South East Coursen slopearvoja. Syyskuussa tehdään vielä tarkempi mittaus ja arviointi. Tämän jälkeen arvot todennäköisesti muuttuvat. Kytäjän erityispiirteitä ei ole huomioitu riittävästi arviointia tehtäessä. Syy ei ole tekijöissä vaan on päätetty tietty toimintatapa, jonka vuoksi esim. viheriöiden nopeutta, tiiviyttä tai muotoilua ei huomioida. Viheriömmehän ovat USGA:n normien mukaan hyvin tai erittäin nopeat. Normaali pallon vierimisnopeus on kilpailuviheriöillä 2,45 metriä (vähimmäisvaatimus esim. SM-kisoissa), Kytäjällä se on yli 3 metriä! PELAAMINEN Pelin sujuvuus, kierrosajat ja etiketin noudattaminen ovat olleet haasteellinen osa-alue myös Kytäjä Golfissa. Pahimmillaan kierrosaika on lähennellyt 5 tuntia ja pelin sujuvuudessa on ollut ongelmia. Palloja on etsitty liian kauan tai liian usein vesiesteiden reunoilta tai niityiltä, jolloin ohitusluvan antaminen on unohtunut tai sitä ei ole haluttu antaa. Pallon alastulojälkiä ei ole korjattu kunnolla, bunkkereita on haravoitu huonosti ja lyöntijälkien korjaamisessa on ollut toivomisen varaa. Toki sateisella säällä on osuutensa laiminlyönteihin ja pelin sujuvuuteen, mutta pelaajien tulisi hoitaa oma osuutensa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus nauttia pelikierroksestaan. Parhaillaan selvitämme suositusta tai määräystä tasoituksen mukaan pelattavista teepaikoista. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajalle ilmoitetaan hänen tasoituksensa mukainen tee ja hänen on noudatettava annettua suositusta tai määräystä. Kenttä on etenkin keltaiselta teeltä pelattuna hyvin pitkä monelle klubipelaajalle ja tämän vuoksi suositus tai määräys voi olla tarpeen. Pyrimme kaikin keinoin välttämään erilaisia määräyksiä tai kieltoja, mutta joissakin tapauksissa ne ovat välttämättömiä, jotta pelaaminen sujuisi hyvin. OSAKEMYYNTI Sovittuja osakekauppoja on 510 kappaletta. Osakkeiden myynti on tahmeaa ja arvioitua hitaampaa. Markkinatilanne on mielenkiintoinen. Tarjontaa on runsaasti ja useat hankkeet ovat profiloituneet Kytäjän tasolle tai jopa laadukkaammaksi. Ostajat ovat hieman hämmentyneitä verratessaan eri kenttähankkeita. Huolimatta nykyisestä tilanteesta arvioimme, että osakkeita myydään tänä vuonna noin 100-150 kappaletta. Kiinnostus Kytäjää kohtaan on edelleen suuri, mutta osakkeen hintaa pidetään korkeana huolimatta siitä, että Kytäjä Golf on velaton yhtiö ja toinen kenttäkin lähes valmis sekä puitteet korkealuokkaiset. Spekulaatiot osakkeen hinnan alentamisesta ovat turhia, hinta on 20.000 euroa. Tällä hetkellä etenemme tehtyjen suunnitelmien mukaan, mutta muitakin vaihtoehtoja selvitetään. Tulevista mahdollisista ratkaisuista informoimme osakkeenomistajia sekä haluamme kuulla heidän mielipiteensä. Nykyisten ja tulevien osakkeenomistajien etuihin tai velvollisuuksiin ei puututa, joten he voivat olla rauhallisin mielin ja keskittyä pelaamiseen Kytäjä Golfissa. Parannamme oheispalveluja mm. rakentamalla lisää naisten toivomia WC:tä (”ensi hätään” on tilattu BajaMaja) ja selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja esim. mailojen säilyttämiseen. Myös opastukseen kentälle ja kenttäalueella on tulossa huomattavia parannuksia. Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoja osakkeenomistajille! Kytäjällä 15. heinäkuuta 2004 Jari Hakkarainen toimitusjohtaja Kytäjä Golf Oy