Syksyn edetessä työt kentällä hieman vähenevät ja tahtia hidastetaan. Työt ovat edenneet edelleen suunnitelmien mukaan seuraavasti: – Driving Rangen massansiirto- ja muotoilutyöt ovat loppusuoralla – NW 1 vesiestettä laajennetaan hieman, joten sen kaivu-urakka jatkuu – salaojasorat kentänrakentamista varten on seulottu (n. 35.000 tonnia) – Driving Rangen kasvukerroshiekka 0-6 mm on seulottu (n. 18.000 m3) – Driving Range katetaan turvehiekkaseoksella tasaisen kasvualustan takaamiseksi – NW 17 vesiesteen kaivu-urakka on otettu vastaan 10.10.2001; kokonaismassamäärä oli 37.000 m3; luiskan sorastus 9.500 m2 – väylien SE 15-18 pohjatyöt ovat lähes valmiit – uusi koulutie ja pyörätie koululle valmistuvat lokakuun aikana ja ne luovutetaan Hyvinkään kaupungin käyttöön – hienomuotoilu (shaping) aloitettu väylältä SE 16 – salaojitustyöt tehty väylien SE 10-18 osalta lähes loppuun – metsäväylien hakkuut ja reuna-alueiden harvennukset loppusuoralla; puuta tuli n. 5.000 m3 – hakkuujätteet on raivattu pois, haketettu tai poltettu – väylän SE 9 kohdalta saatiin lehtikuusitukkeja, jotka viedään sahattavaksi ja materiaalia käytetään tulevassa klubitalossa – sähkölinjaa on kaivettu maahan 1550 metriä ja ilmajohtolinjaa siirretty 700 metriä – sadetusjärjestelmän syöttövesiputki (225 mm) asennettu NW 1 vesiesteelle; n. 550 m – SE 1-9 kentän osaa valmistellaan pohjatöitä varten ojituksin, työmaatein ja pintamaan raivauksin; alueella voidaan operoida talven aikana – Kytäjärven rantaa on maisemoitu ja samalla suojattu eroosiolta n. 400 metriä – SE 18 greenin reunaan järvenrantaan on rakennettu kivimuuria n. 50 m – Museoviraston kaivaukset päättyivät ja mitään merkittävää ei löytynyt, joten kentänrakentamiseen ei tarvitse tehdä muutoksia Jos sinulle jäi jotakin kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Jari Hakkaraiseen puh. 050 552 1918. Terveisin Jari Hakkarainen