Kytäjä Golf Oy – Hallituksen esitys talousarviosta hyväksyttiin – Vastike 800 €, sis. alv. 8% – Ei muita maksuja – Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Yrjö Laakkonen, Merja Laakkonen (uusi), Jyrki Laakkonen, Risto Järvinen (uusi) ja Jorma Leinonen – Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko Kytäjä Golf ry – Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Erkki KM Leppävuori – Yhdistyksen kapteenina jatkaa Niko Helin – Kokous päätti valita erovuoroiset Pirkko Melajan, Arja Ulmasen ja Juhani Raunemon edelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi johtokunnan jäseneksi, ei-erovuoroisina jatkavat Sari Tatarinov ja Marko Kyyrönen. – Kokous päätti vahvistaa johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008 – Jäsen- ja liittymismaksujen suuruudeksi päätettiin: Varsinainen jäsen 60,00 € Juniorijäsen 25,00 € Vuosijäsen 60,00 € Liittymismaksu 10,00 € – Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko HUOM! On todennäköistä, että jäsenmaksuun joudutaan lisäämään arvonlisäveroa 8%, jonka johdosta se nousee esim. varsinaisen jäsenen ja vuosijäsenen osalta 65 €:oon. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Hakkarainen. Jari Hakkarainen Toimitusjohtaja Kytäjä Golf Oy