Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.12.2012. Paikalla oli parikymmentä aktiivista seuran jäsentä.

Kokouksessa valitttiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi poikkeuksellisesti vain vuodeksi henkilön itsensä pyynnöstä ladykapteenina kolme vuotta toiminut Marjatta Virtanen, joka jatkaa myös ladykapteenina vielä vuoden. Seuran kapteeniksi valitttiin samoin henkilön omasta pyynnöstä vain vuodeksi Jouko Hartikainen. Hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Andy Fowlie, naistoimikunnan jäsen Tuula Puputti, sekä Esko Penttinen, Kari Keinänen ja Kari Ruotsalainen, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana seuran eri toimikunnissa. Hallitukseen kuuluvat lisäksi vuoden 2011 syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu Markku Munck ja erovuoroisista hallituksen jäsenistä uudelleen valittu senioritoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Halin.

Seuran sääntömuutokset hyväksyttiin kokouksessa sääntömuutosta valmistelleen työryhmän ja hallituksen esityksen mukaisina. Seuran toiminnassa päätettiin säilyttää edelleen kahden kokouksen käytäntö, vaikka Oy:n kokouksessa aiemmin joulukuussa päätettiinkin siirtyä yhden vuosikokouksen käytäntöön. Lisäksi kokouksessa päätettiin kevään sääntömääräisestä kokouksesta syksyyn siiirtyneestä vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2011 hallitukselle.

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää kuluvan vuoden suuruisena eli 80 eurossa.

Kuluneesta kaudesta kiittäen ja Hyvää Joulua kaikille seuran jäsenille toivottaen

Marjatta Virtanen