Tarkistettu pöytäkirja! PÖYTÄKIRJA Asia: Kytäjä Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous Paikka: Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää Aika: 11. joulukuuta 2003 klo 19.00 Läsnä: Liitteenä olevan jäsenluettelon mukaan 38 jäsentä. 1 § Kokouksen avaaminen. Puheenjohtaja Olli Kivelä toivotti jäsenet tervetulleeksi ja avasi kokouksen. 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Pasanen, sihteeriksi Jari Hakkarainen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juhani Raunemo ja Rauno Pulkkinen. 3 § Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 38 äänioikeutettua jäsentä. 4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokous päätti vahvistaa johtokunnan esittelemän toimintasuunnitelman ja talousarvion. Liite 1 6 § Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 3 ja 6 §:n mukaan. Kokous päätti vahvistaa maksut seuraavasti: Liittymismaksu 10 euroa Varsinainen jäsen 50 euroa Juniorijäsen 30 euroa Vuosijäsen 50 euroa. 7 § Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä. Kokous päätti johtokunnan jäsenten lukumääräksi 7, 6 jäsentä ja puheenjohtaja. 8 § Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokous päätti valita erovuoroisten tilalle Pirkko Melajan, Arja Ulmasen ja Juhani Raunemon. Muut jäsenet ovat pj Olli Kivelä, Jorma Liimatainen, Tapio Ström ja Jari Hurttia. 9 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valittiin Eero Huusko, Tilintarkastajat Ernst & Young Oy. 10 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen syyskuun 15. päivää kuluvaa vuotta. Puheenjohtaja ilmoitti, että ilmoituksia ei ole tullut. Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ole. 11 § Kokouksen päättäminen. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. vakuudeksi Antero Pasanen Jari Hakkarainen Puheenjohtaja Sihteeri Rauno Pulkkinen Juhani Raunemo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja