Kentän rakennustyöt jatkuvat täydellä teholla. Muutamia koneyksiköitä on hankittu lisää. SE-kentän raivaustyöt on tehty ja nyt siirrytään pohjatöihin sekä NW-kentän raivaustöihin. Räjäytyksiä ja louhintaa on jouduttu tekemään, jotta muutama avauslyöntipaikka ja viheriö on saatu suunnitelman mukaiseen paikkaan. Avauslyöntipaikkojen ja viheriöiden pohjatäytöistä on noin puolet saatu valmiiksi. SE-kentän vesiesteiden kaivaminen aloitettiin viikolla kaksi. Kokonaismassamääräksi on arvioitu noin 130.000-140.000 kiintokuutiometriä. Työ toteutetaan urakkana ja sen on määrä olla valmis maaliskuun lopussa. Väylien ja semiraffien (esikarheikko) kasvukerroksen seulonta ja sekoitustöitä on tehty noin 30.000 m3, arvioitu kokonaismäärä tulee olemaan noin 160.000-170.000 m3. Toistaiseksi materiaali on saatu omalta soranottoalueelta. Klubitalon suunnittelu- ja lupa-asiat etenevät odotusten mukaisesti. Klubitaloa varten joudumme hakemaan poikkeus- ja ympäristöluvan, jotka myöntää Uudenmaan Ympäristökeskus. Poikkeuslupakäsittely valmistuu tammikuun loppuun mennessä. Alustavien tietojen mukaan mitään erikoista ei ole tulossa lupalausuntoon, vain joitakin tarkennuksia ja suosituksia. Klubitalon aluehan on suojattu osayleiskaavassa kulttuuri- ja perinnemaisemanana.