Paikallissäännöt

Kytäjä Golf – paikallissäännöt

 1. KENTÄN ULKORAJAT

Kentän ulkorajat on merkitty valkoisilla paaluilla. Kentän alueella olevien yleisten teiden ja kevyen liikenteen teiden kentän puoleinen pinnoite (sora- tai asfalttipinta) on kentän ulkoraja.

 

 1. KASTELULAITTEIDEN KANNET VIHERIÖIDEN LÄHEISYYDESSÄ

Kiinteästä haitasta voi vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

 

 1. KIELLETYT PELIALUEET SOUTH EAST VÄYLÄ 13 JA NORTH WEST VÄYLÄ 6

SE-kentän väylän 13 oikealla puolella oleva saareke ja NW-kentän väylän 6 vasemmalla puolella oleva puron takainen estealue ovat kiellettyjä pelialueita. Pallon ollessa kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata paikaltaan ja pelaajan täytyy vapautua kielletyn pelialueen haittaamisesta Säännön 17.1e mukaisesti.

SE-kentän väylällä 13, estealueen oikeassa reunassa olevan keltaisen merkkipaalun vasemmalta puolelta esteeseen päätyneen pallon pelaaja voi pudottaa vaihtoehtoisesti myös merkitylle pudotusalueella (DZ).

 

 1. VARAPALLON LYÖMINEN SOUTH EASTIN VÄYLÄLLÄ 14 JA VÄYLÄLLÄ 18

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella SE-kentän väylillä 14 ja 18, pelaaja voi pelata varapallon säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti:

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka-vapautusta (sääntö 17.1d(1)), linjassa taaksepäin-vapautusta (sääntö 17.1d(2)) tai jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautusta (sääntö 17 .1d(3)).

Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita säännön 17.1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon. Päätettäessä milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä, Säännöt 18.3c(2) ja 18 .3c(2) ovat voimassa, paitsi kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko:

 • Jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata, tai
 • Jatkamisen pelatulla varapallolla

 

 1. EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • Siirtonurmen saumat
 • Sorapäällysteiset salaojat
 • Syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta (jos ei toisin ilmoiteta):

Reikäpeli – Reiän menetys ja Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä