Paikallissäännöt

Kytäjä Golf – paikallissäännöt

Sivunumerot viittaavat suomenkieliseen Golfin säännöt kirjaan.

1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ (Sääntö 24-1, s.145-146)

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

2. KIINTEÄT HAITAT VIHERIÖIDEN LÄHELLÄ (esim. kastelulaitteiden kannet)

Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

3. KUNNOSTETTAVAT ALUEET (Sääntö 25-1)

  1. Sinisin paaluin merkityt alueet
  2. Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
  3. Siirtonurmen saumat (s.145)
  4. Sorapäällysteiset salaojat
  5. Syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

4. MAAHAN PAINUNUT PALLO (Sääntö 25-2)

Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Huomautus: Pallo on “painunut omaan alastulojärkeensä”, kun se on omassa alastulojäljessään ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Pallon ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa ollakseen maahan painunut (esim. ruoho, irralliset luonnonhaitat ja vastaavat voivat olla pallon ja maapohjan välissä).

Poikkeukset: (1) Pelaaja ei voi ottaa vapautusta tämän paikallissäännön nojalla, jos pallo on uponneena hiekkaan muualla kuin lyhyeksi leikattua alueella. (2) Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos jokin muu syy kuin tämän paikallissäännön olosuhde tekee lyönnistä selvästi epätarkoituksenmukaisen.

Rangaistus paikallissäännön 2-4 rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

5. ETÄISYYTTÄ MITTAAVAT LAITTEET (Sääntö 14-3. Huomautus s. 81-82, 153 ja 181)

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö pelissä on sallittu. Mikäli pelaaja käyttää kierroksen aikana jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen jotakin muuta kuin etäisyyttä, hän rikkoo sääntöä 14-3. Rangaistus säännön rikkomisesta: ensimmäisestä rikkomuksesta kaksi rangaistuslyöntiä, toisesta rikkomuksesta pelistä sulkeminen.

6. PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huomautus: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Huom. PELAAMINEN JA PALLOJEN NOUTO KIELLETTY, SE 13.

South East -kentän väylällä numero 13 on oikealla sivuvesiesteessä vihreävalkoisin paaluin merkitty alue, josta pelaaminen ja pallojen nouto on kielletty.