Suunnittelija Thomas McBroom oli hyvin tyytyväinen Kytäjän kenttien reititykseen. Vain pientä hienosäätöä tarvittiin, NW11 viheriön ja NW12 teen sijaintia muutettiin hieman. Metsäväylien avaamiseen kiinnitettiin erityisesti huomiota, jotta tärkeitä puita ei vahingossakaan kaadeta. Klubitaloa päätettiin siirtää enemmän järvelle päin, jotta pelaajat voisivat nauttia terassilta mahtavasta Kytäjärven maisemasta. McBroomin ehdotuksesta projektissa tullaan hyödyntämään erikoisosaamista golfrakentamisessa. Lähipäivien aikana aloitetaan neuvottelut kanadalaisen golfrakennusfirma Evans Golf & Landscape:n kanssa. Tämä yritys on 40 vuoden aikana rakentanut lähes 150 golfkenttää. Evans G&L:a pidetään erittäin laadukkaana golfrakentajana Pohjois-Amerikassa. Heillä on yli 200 ihmistä ja satoja koneita, joilla he operoivat ympäri Pohjois-Amerikkaa. Evans on tunnettu laadusta ja kyvystä pysyä budjetissa sekä aikataulussa. Evans G&L tuo vain muutamia miehiä Kytäjälle, joten suurin osa maanrakennustöistä tullaan toteuttamaan kotimaisin voimin.