Maavuokrasopimus Kytäjän kartanon ja Kytäjä Golf Oy:n välillä on herättänyt keskustelua hankkeesta kiinnostuneiden keskuudessa. Vuokrasopimusta ollaan hiomassa viimeiseen muotoonsa ja sen allekirjoitus tapahtuu tämän syksyn aikana. Vuokrasopimusta ei ole päästy tekemään loppuun, koska Sikomäen alue ostettiin 19.6.2001 ja alueella olevien rakennusten hallinnasta täytyy sopia erikseen. Lisäksi kesälomat hieman hidastivat asioiden eteenpäin viemistä. Haluan kuitenkin painottaa, että Kytäjän kartanon omistajilla ei ole tarkoituksena/tarvetta rahastaa vuokrasopimuksella tai myymällä maa-alue golfyhtiölle. Ymmärrän niitä golfareita, jotka ovat huolissaan asiasta, koska näin on tapahtunut jossakin aikaisemmassa golfhankkeessa. Vuokrasopimuksen peruskohtia: Vuokra-aika: 50-60 vuotta alkaen 2003 Vuokra: n. 250.000 mk/vuosi (156,25 mk/osake) Indeksi: Elinkustannusindeksi (perustana v. 2003 pisteluku) Etuoikeus: Kytäjä Golf Oy:llä on etuoikeus vuokra-alueeseen Lähetän mielelläni luonnoksen vuokrasopimuksesta kaikille halukkaille. Terveisin Jari Hakkarainen toimitusjohtaja Kytäjä Golf Oy