Innokkaat kenttään tutustujat ovat olleet ongelma golfalueella. Piha-alueella ajellaan ympäriinsä, kentän golfautoteille mennään ajelemaan henkilöautoilla, autot pysäköidään väärin ja klubirakennukseen mennään sisälle ilman lupaa. Pyydän, että osakkaat ja muut tutustujat käyttävät järkeään ja liikkuvat alueella asianmukaisesti. Autoilla ei saa ajaa golfautoteille, kentällä liikkuminen on sallittu vain jalkaisin. Toimiston liittymästä saa ajaa vain kerrostalon pihaan ei klubin pihalle. Klubitalon sisälle ei saa mennä, vaikka ovet ovat auki. Auton voi pysäköidä parkkialueen pohjoispäähän. Rakennus- tai golfyhtiö ei korvaa autoille tai henkilöille aiheutuneita vahinkoja. Tutustujat ovat jatkossa velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vaikka haluaisimme, emme pysty millään tällä hetkellä valvomaan tai opastamaan tutustujia. Tarvittaessa voitte kysyä ohjeita tai lisätietoa Jari Hakkaraiselta puh. 050 552 1918. Jari Hakkarainen toimitusjohtaja Kytäjä Golf Oy