Vierailun aikana keskityttiin pääasiassa SE-kentän suunnitelmaan ja rakentamisstrategiaan. Suunnitelmaan tuli muutamia hienosäätöjä ja pari merkittävämpää muutosta. Suurin muutos oli väylien SE 11 ja 13 välisen vesiesteen poisjättäminen. Syynä tähän on perusmaan heikko kantavuus juuri vesiesteen alueella. Jos vesieste olisi haluttu rakentaa, se olisi täytynyt tehdä erikoismenetelmin, mikä taas olisi ollut kohtuuttoman arvokasta. Vesiesteen tilalle tulee muutama erittäin suuri bunkkeri ja kumpuja erottamaan väylät toisistaan sekä häivyttämään takana oleva tie taustalta pois. Tämän lisäksi keskityttiin tee- ja viheriöalueisiin, joiden sijoitteluun McBroom kiinnitti erityisen paljon huomiota. Väylien linjaukset pysyivät ennallaan. Erityisen tärkeitä asioita olivat näkyvyys teeltä pallon alastuloalueelle ja alastuloalueelta viheriölle. McBroom tähdensi, että ns. sokeita väyliä ei saa tulla lainkaan. Rakentamisstrategiasta käytiin mielenkiintoisia keskusteluja. Oli yllättävää kuulla eroista pohjoismaisen ja pohjoisamerikkalaisen golfrakentamisen välillä. Merkittävin ero on viheriöiden ja avauslyöntipaikkojen pohjarakenteen materiaalissa. Suomessa hyväksi havaittu kiviaines (täytesora ja -hiekka) ei täysin vakuuttanut Bob Bondia ja Thomas McBroomia. Heidän mielestään riskinä on pintojen liian nopea kuivuminen sekä huomattava työmäärän lisääntyminen, jos tulee suurempi muutos etenkin viheriöalueelle. Muuten McBroom oli tyytyväinen rakentamisen laatuun ja etenemiseen. Useaan kertaan selvitettiin sopivia ruoholajikkeita väylille ja viheriöille. Thomas haluaa bunkkereihin valkoisen hiekan. Lauantaina pidetyssä infotilaisuudessa oli yli 60 osakkeenomistajaa paikalla. McBroom kertoi ajatuksiaan Kytäjän hankkeesta ja omasta filosofiastaan suunnittelussa, jossa hän yhdistää perinteistä ja nykyaikaista sopivassa suhteessa. Hän viittasi useamman kerran tunnettuihin golfarkkitehteihin ja heidän taidostaan luoda pelaajille illuusioita kentällä, mitä hänkin haluaa tarjota Kytäjä Golfissa. Paikalla olleet saivat asiasta hyvän selvityksen, mitä Tom tarkoittaa illuusiolla väylällä SE 16. Hänen mielestään kolme tärkeätä tekijää onnistumisen kannalta ovat: alue, rakentaminen ja hoidontaso. Ennen suostumistaan suunnittelijaksi hän varmistui, että nämä tekijät ovat kunnossa Kytäjällä. Tomin yrityksessä Thomas McBroom Associates Ltd:ssä työskentelee kuusi suunnittelijaa, jotka kaikki ovat maisema-arkkitehtejä. Hän oli tyytyväinen hankkeen taustavoimiin erityisesti osaamisen ja rahoituksen osalta. Thomas piti aluetta harvinaisen laajana, mielenkiintoisena ja vaihtelevana saadakseen pelaajille hienot puitteet pelaamiseen. Tarinoinnin aikana kierrettiin SE 15-18 väylät, jonka jälkeen siirryttiin työmaaruokalaan kahville ja tutustumaan tarkemmin suunnitelmiin kentistä ja klubirakennuksesta. Osakkeenomistajat olivat kiinnittäneet huomiota myrskyn aiheuttamiin tuhoihin kenttäalueella ja muuallakin kartanon mailla. Voidaan sanoa, että puita kaatui kahden myrskyn vuoksi hyvin paljon. Kartanon alueella selvitystyö on kesken. Kentän alueelta kaatui noin 600-700 puuta. Kaatuneet puut lisäsivät työtä, mutta niiden aiheuttamat vahingot kenttään ja pelaamiseen jäivät hyvin vähäisiksi. Varsinkin väylien SE 2 ja 3 välistä kaatuneet puut olisivat saaneet jäädä pystyyn. Nyt kuitenkin ruohonkasvulle ja pelaajille on paremmin tilaa ja valoa eikä harvennuksia tarvitse tehdä tulevina vuosina niin runsaasti. 30. marraskuuta 2001. Jari Hakkarainen toimitusjohtaja