Kytäjä Golf Oy:n klubirakennuksen poikkeuslupakäsittely jatkuu. Perjantaina 5.4.2001 pidetyssä kokouksessa selvisi, että nykyinen suunnitelma ei sovi valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan. Rakennuksen massaa täytyy muuttaa (syvärunkoisuus pois). Nykyisen suunnitelman tilankäyttöratkaisuja tullaan hyödyntämään. Kokonaispinta-ala säilyy, vain rakennuksen muoto ja ulkonäkö muuttuu. Terassijärjestelyt muuttuvat, mutta järvinäkymä klubilta tulee säilymään. Arkkitehtitoimisto Pääsky & Siistonen Oy:ssä uuden rakennuksen suunnittelu on jo käynnissä ja ensimmäinen luonnos on tehty. Tärkeintä kuitenkin on, että sama luvankäsittelyprosessi jatkuu eli ei tarvitse aloittaa koko asiaa alusta. Jari Hakkarainen toimitusjohtaja PS. Pidämme toistaiseksi ensimmäisen klubin suunnitelmaa kotisivullamme, kunnes uuden suunnitelman piirrustukset ovat julkaisukelpoiset.