Kytäjä Golf Oy:n ensimmäinen virallinen yhtiökokous pidettiin torstaina 13. joulukuuta 2001 Hyvinkäällä klo 19.00-21.00. Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen avasi kokouksen ja kertoi suunnitelmista koko Kytäjän alueen kehittämiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Kalevi Saavalainen hoiti rutiininomaisesti kokouksen virallisen osuuden. Entinen hallitus ja tilintarkastaja jatkavat tehtävissään. Tulevalle kaudelle ei määrätty vastiketta eikä muita maksuja. Kokouksen jälkeen keskusteltiin yleisesti Kytäjän golfhankkeeseen liittyvistä asioista. Keskustelu oli varsin vilkasta ja mielenkiintoista. Osakkeenomistajat ottivat kantaa ja antoivat näkemyksiään tulevaan toimintaan ja erityisesti maa-alueen vuokrasopimukseen. Golfyhtiölle tulee osto-optio maa-alueeseen ja kauppahinta on määrätty etukäteen. Tulevaa sopimusta voidaan pitää erittäin reiluna ja selkeänä sekä maanomistajien että golfyhtiön kannalta. Osto-optioon liittyvää ostoajankohtamahdollisuutta selvitetään ja tarkennetaan. Muuten vuokrasopimus on maa-alueen tarkkaa rajaamista ja maanomistajien allekirjoituksia vaille valmis. PÄÄKOHDAT VUOKRASOPIMUKSESTA: – vuokra-aika 50 vuotta – vuokranmäärä 60.000 euroa/vuosi (356.743,80 mk) – lunastushinta 1.250.000 euroa (7.432.162,50 mk) – vuokra/osakas 37,5 euroa (223 mk) – ostohinta/osakas (4.645,10 mk) Jari Hakkarainen tomitusjohtaja