Artikkeliin ja maakauppaan liittyvää lisätietoa Maakauppaan ei liity mitään lainvastaista toimintaa. Asiat on hoidettu laillisesti ja hyvässä yhteistyössä valtion virastojen kanssa. TE-keskus, Uudenmaan Ympäristökeskus ja Metsähallitus ovat ehdottaneet meille artikkelissa mainittua tapaa saada Sikomäki Kytäjän kartanon omistukseen ja sitä kautta Kytäjä Golf Oy:n käyttöön. Sikomäen peltoja vuokranneelle maanviljelijälle on Kytäjän kartano myymässä hieman suuremman (16 ha) peltoalueen maistaan. TE-keskus velvoitti Kytäjän kartanon tähän toimenpiteeseen, jotta viljelijän tilanne ei huonontuisi. Itse asiassa viljelijä saa isomman ja paremman pellon kuin Sikomäessä. Lisäksi TE-keskus velvoittaa Kytäjän kartanon antamaan Kytäjän kyläyhdistykselle metsänoppimispolun Sikomäkeen. Molemman velvoitteet olivat ehtona, jotta artikkelissa mainittu Sikomäen alue saataisiin Kytäjän kartanolle. Hakkuut Sikomäessä on tehty TE-keskuksen toimesta viime syksynä ja keväänä. Kytäjän kartano tai Kytäjä Golf Oy ei ole suorittanut hakkuita alueella. TE-keskuksen luvalla maastoon on merkitty viheriöiden keskipisteet, avauslyöntipaikat ja väylien taitepisteet puupaaluin. Kytäjän kartanolla on luonnonsuojelullisesti tärkeitä alueita, jotka kiinnostavat Uudenmaan Ympäristökeskusta. Naturaan varatuista luonnonsuojelualueista ei olisi saatu sopivaa yhtenäistä aluetta, jonka vuoksi vaihtokaupasta luovuttiin Uudenmaan Ympäristökeskuksen toivomuksesta. TE-keskuksessa, Uudenmaan Ympäristökeskuksessa ja Metsähallituksessa nähdään, että kukin osapuoli hyötyy kaupasta. Kauppakirjat Metsähallituksen ja Kytäjän kartanon välillä tullaan allekirjoittamaan tiistaina 19. päivänä kesäkuuta Helsingissä. Asiaa on valmisteltu yli kahdeksan kuukautta viime syksystä lähtien. Sikopesän aluetta lähdettiin hankkimaan vain sen vuoksi, koska se soveltuu erinomaisesti golfkentäksi ja golfkeskuksesta saataisiin mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Golfhankkeen markkinointia ja rakentamisen valmisteluja ei olisi aloitettu, jos Sikomäen alueen saamisesta Kytäjän kartanon omistukseen ei olisi ollut varmuutta. Kytäjän kartano ja Kytäjä Golf Oy on joutunut tekemään suuria myönnytyksiä ja maksamaan normaalia suuremman kauppahinnan alueesta saadakseen alueen omistukseensa. Minulla olisi ollut aikaa kertoa hankkeesta toimittaja Kari Kiurulle, mutta hän ei suostunut kertomaan, millaista juttua hän on valmistelemassa. Koska hänen asiansa ja aikeensa ei tullut minulle selvästi esiin, en halunnut antaa lausuntoja puhelimessa, vaan pyysin häntä ottamaan yhteyttä Metsähallituksen Sture Lindforsiin ja TE-keskuksen Vilho Takamäkeen maakauppaan liittyvissä asioissa. Pyysin toimittajaa tutustumaan kotisivuihimme, joista hän saisi perustietoa hankkeestamme. Tämän jälkeen hän ei minuun yhteyttä ottanut, vaikka sitä häneltä pyysin ennen puhelun päättymistä. Jari Hakkarainen toimitusjohtaja Kytäjä Golf Oy